Storuman Energi levererar förnybar energi från norra Sverige med fokus på kundnöjdhet och hållbarhet.

Storuman Energi

Om Storuman Energi

Storuman Energi är ett energibolag som har sina rötter i den svenska kommunen Storuman. Med ett fokus på hållbarhet och lokal utveckling, erbjuder företaget ett brett utbud av tjänster inom elhandel, elproduktion och energilösningar.

Bolaget är känt för sin förmåga att kombinera modern teknik med en stark känsla av ansvar för den lokala miljön och samhället.

 • Tjänster
  • Elhandel – Försäljning av el till konsumenter och företag
  • Elproduktion – Produktion av förnybar energi från bland annat vattenkraft
  • Energilösningar – Tjänster som bidrar till energieffektivisering och minskad miljöpåverkan
 • Hållbarhetsåtaganden
  • Lokal utveckling – Stödjer den lokala ekonomin genom investeringar och jobbskapande
  • Miljöansvar – Minimerar bolagets miljöavtryck och bidrar till en renare natur
  • Innovation – Använder och utvecklar modern teknik för att förbättra tjänster och effektivitet
Faktum Detalj
Grundat År när Storuman Energi grundades
Huvudkontor Storuman, Sverige
Typ av energikällor Vattenkraft, vindkraft, solenergi
Antal anställda Antalet personer som arbetar för Storuman Energi

Hållbar Energi från Norr

Hållbarhet står i centrum för Storuman Energis verksamhet. Företaget satsar på förnyelsebar energi och strävar efter att minska sitt ekologiska fotavtryck. De har investerat i vattenkraft, vindkraft och andra gröna teknologier för att säkerställa en ren och pålitlig energiförsörjning för sina kunder. Storuman Energi är en förebild när det gäller att integrera miljömedvetenhet i alla aspekter av sin verksamhet.

Elhandel med Kundfokus

Storuman Energis elhandelsverksamhet präglas av transparens och kundfokus. De erbjuder konkurrenskraftiga priser och skräddarsydda avtalslösningar som möter individuella behov och förbrukningsmönster. Genom att erbjuda flexibla elavtal och personlig service, har de byggt upp ett starkt förtroende hos sina kunder.

Innovativa Energilösningar

Innovation är nyckeln till Storuman Energis framgång. Företaget utvecklar ständigt nya energilösningar för att förbättra effektiviteten och minska kostnaderna för sina kunder. Detta inkluderar smarta energisystem och energieffektiviseringstjänster som hjälper kunder att sänka sin energiförbrukning och minska sin miljöpåverkan.

Lokal Förankring och Samhällsengagemang

Storuman Energi är djupt rotat i sin lokala miljö och engagerar sig aktivt i samhällsfrågor. De stödjer lokala projekt och initiativ som främjar hållbar utveckling och välbefinnande i regionen. Företagets lokala förankring är en av dess största styrkor och bidrar till en stark relation med kunder och samarbetspartners.
Läs även artikeln Mölndal Energi.

Teknisk Utveckling och Framtidssatsningar

Storuman Energi investerar i teknisk utveckling för att ständigt förbättra sina tjänster och produkter. De utforskar nya energikällor och digitala lösningar för att möta framtidens energibehov. Med blicken riktad mot framtiden, är Storuman Energi dedikerade till att ligga i framkant inom energisektorn.

Utmaningar och Möjligheter

Som alla energibolag står Storuman Energi inför både utmaningar och möjligheter. Den snabba teknologiska utvecklingen och de skiftande marknadsförhållandena kräver ständig anpassning och innovation. Samtidigt öppnar den globala strävan efter hållbarhet och minskade koldioxidutsläpp nya dörrar för företaget att växa och utvecklas.
Liknande artikel Norrtälje Energi.

Storuman Energis Kundservice

Kundservice är en central del av Storuman Energis erbjudande. De lägger stor vikt vid att vara tillgängliga och lyhörda för sina kunders behov och frågor. Med ett erfaret kundserviceteam garanterar de snabba och effektiva svar på förfrågningar, vilket stärker deras rykte som en pålitlig energileverantör.

Investerar i Framtiden

För att säkerställa långsiktig framgång, återinvesterar Storuman Energi en del av sina intäkter i forskning och utveckling. Denna strategi möjliggör kontinuerlig förbättring av energieffektivitet och utveckling av hållbara energikällor. Investeringarna är också en del av företagets åtagande att bidra till en mer hållbar framtid.
Storuman Energi levererar grön el och lokalt producerad energi till konkurrenskraftiga priser.

Sammanfattning

Storuman Energi är mer än bara en energileverantör; det är en vital del av en större vision om en hållbar och ansvarsfull energiframtid. Genom att kombinera innovation med ett starkt samhällsengagemang och kundfokus, fortsätter de att vara en ledande kraft i energisektorn. Med sina rötter fast förankrade i den norrländska myllan, ser Storuman Energi fram emot att lysa upp vägen mot en renare och grönare morgondag.