Skillnaden mellan kredit, lån, ränta och amortering

När det kommer till privatekonomi och finans är det viktigt att förstå de begrepp som används. Trots att ord som “kredit” och “lån” kan verka liknande finns det nämligen nyanser som är viktiga att förstå. I denna artikel går vi igenom skillnaderna mellan dessa och andra begrepp samt förklarar hur de samspelar i din vardagliga ekonomi.

Så kan du förstå vad kredit, lån, ränta och amortering betyder

Så kan du förstå vad kredit, lån, ränta och amortering betyder

För att förklara skillnaden mellan de olika begreppen bör vi dela upp dessa och diskutera dem var för sig:

  • Kredit och lån. Dessa båda begrepp refererar till en summa pengar som tillhandahålls av en part (ofta en bank eller ett kreditinstitut) till en annan part under en överenskommen tidsperiod. Begreppet “kredit” används ofta i lite mer formella sammanhang och är vanligare när det kommer till kontokrediter och kreditkort. “Lån” används mer frekvent för de krediter som är av typen annuitet, till exempel ett bolån eller ett privatlån. Oavsett begrepp är den grundläggande betydelsen dock densamma: du lånar pengar som måste betalas tillbaka.
  • Ränta. Räntan är kostnaden för att låna pengar och den uttrycks oftast som en procentuell andel av lånebeloppet per år. Det är viktigt att förstå hur räntan beräknas eftersom den kommer att påverka den totala kostnaden för lånet. Den kan vara fast eller rörlig, och det kan finnas olika höga räntor som gäller för olika typer av krediter och lån.
  • Amortering. Amortering är den del av lånet som du betalar av, utöver räntan. När du amorterar minskar du lånebeloppet, vilket i sin tur leder till att den totala framtida kostnaden för lånet minskar. Amorteringsplanen kan variera beroende på lånetyp och långivare. Det är viktigt att ha en tydlig förståelse för din amorteringsplan eftersom den kan påverka hur snabbt du kan bli skuldfri.

Tips till dig som har tänkt låna pengar

Är du i färd med att ta ett lån? Kom ihåg att läsa det finstilta och förstå alla villkor som gäller för lånet. Det kan också vara en bra idé att konsultera en ekonomisk rådgivare om du känner dig osäker. Genom att göra detta kan du säkerställa att du gör det bästa valet för din personliga ekonomi.