Norrtälje Energi levererar hållbar el och värme, bidragande till en grönare framtid för regionens invånare.

Norrtälje Energi

Historik och Bakgrund

Norrtälje Energi – En Framtidsinriktad Kraft i Roslagen

Norrtälje Energi har en lång historia av att förse invånarna i Roslagens hjärta med energi och service. Företaget grundades med en vision om att skapa en hållbar och pålitlig energiförsörjning för regionens växande behov. Genom åren har Norrtälje Energi expanderat sina tjänster och är idag en nyckelspelare i den lokala infrastrukturen.

 • Grundläggande tjänster
  • Elnät
  • Värme
  • Bredbandsnät
 • Övriga tjänster
  • Underhåll och service
  • Utbildning och information
Tjänst Beskrivning År av etablering
Elnät Överföring och distribution av elektricitet 1900-talets början
Värme Produktion och distribution av fjärrvärme 1900-talets mitt
Bredbandsnät Infrastruktur för höghastighetsinternet 2000-talet

Elproduktion och Distribution

Med fokus på hållbar utveckling, använder Norrtälje Energi förnybara energikällor för att producera el. Detta inkluderar vindkraft, solenergi och bioenergi. Företagets distributionsnät ser till att el tillförlitligt når kunderna, och de arbetar ständigt med att underhålla och uppgradera nätet för att möta framtidens krav.

Värme – Fjärrvärme och Värmepumpar

Fjärrvärmelösningar är en central del av Norrtälje Energis erbjudande. Genom effektiva och miljövänliga värmeverk levereras värme till både privat- och företagskunder. Företaget stödjer även installationen av värmepumpar, vilket är ett energieffektivt alternativ som minskar koldioxidavtrycket och sänker energikostnaderna för konsumenterna.

Hållbarhetsmål och Miljöarbete

Norrtälje Energi är starkt engagerat i miljöarbete och har satt upp ambitiösa hållbarhetsmål. Deras strategi inkluderar att minska utsläppen av växthusgaser, öka andelen förnybar energi i produktionen och att bidra till ett mer hållbart samhälle. Genom olika initiativ och samarbeten driver de på utvecklingen mot en grönare framtid.
Läs mer om Eon Strömavbrott här.

Kundservice och Digitala Lösningar

Kundnöjdhet står i centrum för Norrtälje Energis arbete. De erbjuder en högkvalitativ kundservice och har utvecklat digitala lösningar som gör det enklare för kunderna att hantera sina energiärenden. Detta inkluderar en användarvänlig hemsida och en app där kunderna kan få överblick över sin energianvändning och hantera sina tjänster.
Norrtälje Energi levererar hållbar el och värme, bidragande till en grönare framtid för Norrtälje kommun.

Investeringar i Lokalsamhället

Som en del av sitt åtagande mot regionen, investerar Norrtälje Energi i lokalsamhället. Detta omfattar sponsring av lokala evenemang och idrottsföreningar, samt att stödja utbildningsinitiativ och innovationer som kan gynna näringslivet och invånarna i Norrtälje.
Vi har skrivit en liknande artikel om detta här Solcellsbidrag 2023.

Utmaningar och Framtidsutsikter

Trots sitt framgångsrika arbete står Norrtälje Energi inför utmaningar såsom energimarknadens volatilitet och behovet av att ständigt anpassa sig till nya teknologier. Företaget är dock optimistiskt inför framtiden och har en stark plan för att fortsätta vara en ledande kraft i energibranschen och för att säkerställa en hållbar energiförsörjning för Norrtälje och Roslagen.

Sammanfattning

Norrtälje Energi representerar en dynamisk och ansvarsfull aktör inom energisektorn. Med sitt fokus på hållbarhet, kundservice och samhällsengagemang, spelar de en nyckelroll i att forma en ljusare och grönare framtid för Norrtälje och dess invånare. Genom kontinuerlig innovation och engagemang för miljön, är de väl positionerade för att möta de utmaningar och möjligheter som framtiden för med sig.